22 اردیبهشت 1398
بوی سوختگی تلویزیون

بوی سوختگی تلویزیون

[…]

تعمیر تلویزیون ال جی

تعمیر تلویزیون سونی

تعمیر تلویزیون سامسونگ