مارس 5, 2021
چشمک زدن لامپ پاور تلویزیون سونی

ورود به منوی مخفی تلویزیون سونی

تیم تخصصی رایان آماده پاسخ گویی به سوالات شماست . رایان پاسخگوی شماست مقالات
مارس 4, 2021
ورود به منوی مخفی تلویزیون سونی

ورود به منوی مخفی تلویزیون سونی

تیم تخصصی رایان آماده پاسخ گویی به سوالات شماست . رایان پاسخگوی شماست مقالات
فوریه 5, 2021
ورود به منوی مخفی تلویزیون سونی

ورود به منوی مخفی تلویزیون سونی

تیم تخصصی رایان آماده پاسخ گویی به سوالات شماست . رایان پاسخگوی شماست مقالات
فوریه 4, 2021
راهنمای ویدئویی ورود به منوی مخفی تلویزیون سونی

راهنمای ویدئویی ورود به منوی مخفی تلویزیون سونی

تیم تخصصی رایان آماده پاسخ گویی به سوالات شماست . رایان پاسخگوی شماست مقالات
فوریه 4, 2021
تعمیر بک لایت تلویزیون سونی مدل KDL-40R450

تعمیر بک لایت تلویزیون سونی مدل KDL-40R450

تیم تخصصی رایان آماده پاسخ گویی به سوالات شماست . رایان پاسخگوی شماست مقالات
فوریه 4, 2021
یب یابی تلویزیون سونی مدل KDL-40R450

ریست کردن منوی عیب یابی تلویزیون سونی مدل KDL-40R450

تیم تخصصی رایان آماده پاسخ گویی به سوالات شماست . رایان پاسخگوی شماست مقالات
فوریه 4, 2021
بررسی ایراد ظاهری 6 بار چشمک زدن تلویزیون سونی

بررسی ایراد ظاهری 6 بار چشمک زدن تلویزیون سونی

تیم تخصصی رایان آماده پاسخ گویی به سوالات شماست . رایان پاسخگوی شماست مقالات
فوریه 4, 2021
ریست کردن تلویزیون سونی

ریست کردن تلویزیون سونی

تیم تخصصی رایان آماده پاسخ گویی به سوالات شماست . رایان پاسخگوی شماست مقالات
ژانویه 4, 2021
6 بار چشمک زدن تلویزیون سونی مدل KDL-40R450

6 بار چشمک زدن تلویزیون سونی مدل KDL-40R450

تیم تخصصی رایان آماده پاسخ گویی به سوالات شماست . رایان پاسخگوی شماست مقالات
ژانویه 4, 2021
آموزش دسترسی به منوی عیب یابی تلویزیون سونی

آموزش دسترسی به منوی عیب یابی تلویزیون سونی

تیم تخصصی رایان آماده پاسخ گویی به سوالات شماست . رایان پاسخگوی شماست مقالات

تعمیر تلویزیون ال جی

تعمیر تلویزیون سونی

تعمیر تلویزیون سامسونگ